Esad Čeman

Nepremičninski posrednik

Slovenski trg se še vedno razvija, to posledično pomeni, da nefleksibilnost trga zahteva profesionalno in kvalitetno storitev nepremičninskega posrednika in ostale ključne osebe na nepremičninskem trgu.

Moje nepremičnine