Nova soseska v naravi

Soseska Pod hribom

projekt-Pod-hribom/SCAPELAB_POD-HRIBOM-2 projekt-Pod-hribom/SCAPELAB_POD-HRIBOM-4 projekt-Pod-hribom/SCAPELAB_POD-HRIBOM-5 projekt-Pod-hribom/SCAPELAB_POD-HRIBOM-6

EKSKLUZIVNA PRODAJA - Po mnenju strank najboljša nova seseska v Šiški

 

V novi soseski v Šiški se načrtuje gradnja, sedmih večstanovanjskih objektov, ki bodo umeščeni neposredno v naravo, ob vznožju Šišenskega hriba oziroma Rožnika. Tako bo v Šiški na voljo 111 novih stanovanj, velikosti od približno 58m2 do 133m2.

Lokacija: Ob ulici Pod hribom ter ob gozdni meji Debelega hriba


Vodilo projekta je oblikovanje soseske v naravi, kjer so objekti ne le postavljeni ob rob gozda, ampak so tudi hkrati del gozda. Stanovalcem bo tako s prostorsko umestitvijo v okolico omogočen neposreden stik z naravo, ter intima. Kljub temu pa lokacija omogoča hiter dostop do avtocestnega priključka.

 

Parkiranje bo urejeno v kletni etaži. Peš dostopi do stanovanjskih objektov bodo omogočali prefinjeno ločitev med posameznimi stavbami ter hkrati nudili prepletenost skupnih prostorov za druženje. Ti bodo predvidoma ob vhodih pod nadstrešnicami in ob slepih fasadah objektov. 

 

 

Ozelenitev območja bo zaradi bližine gozdnega roba zelo organska. Zasebni vrtovi ter atriji pritličnih stanovanj pa bodo stanovalcem nudili možnost preživljanja prostega časa v objemu narave.

Za več informacij v zvezi z nakupom nas kontaktirajte!

Katalog informativnih tlorisov si lahko ogledate spodaj.

 

Ekskluzivna prodaja:

Stoja Trade, d.o.o., Ljubljana

Zoran Đukić

+386 41 652 141

zoran@stoja-trade.si

 

*Vsi opisi, vizualizacije, komercialne skice, kvadrature in ostala dokumentacija je še v pripravi in ni končna, zato si investitor pridržuje pravico do sprememb in v tej fazi sprejema zgolj nezavezujoče rezervacije. 

*Potencialne stranke trenutno obveščamo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta možna, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej, ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene.

*Investitor in povezana podjetja imajo diskrecijsko pravico pri nakupu in rezervacijah, kar pomeni prednost pri rezervaciji ter nakupu izbrane enote, kljub vaši opravljeni rezervaciji. Njihova diskrecijska pravica velja do podpisovanja pogodb. 

Prenesi datoteke