I rent Listing

 • codeNS63396TD
Tea Drozg, e-mail: asistent1@stoja-trade.si, Tel.: +386 40 233 050
 • codeNS63369TD
Tea Drozg, e-mail: asistent1@stoja-trade.si, Tel.: +386 40 233 050
 • codeNS63349KK
Ksenija Kus, e-mail: ksenija@stoja-trade.si, Tel.: + 386 30 700 006
 • codeNS63316KK
Ksenija Kus, e-mail: ksenija@stoja-trade.si, Tel.: + 386 30 700 006
 • codeNS63301TD
Tea Drozg, e-mail: asistent1@stoja-trade.si, Tel.: +386 40 233 050

Warehouse, Ljubljana, Bežigrad

5,000€

I rent Business Premises

 • size m²400.00
 • codeNP61706RLM
Roman Lesjak, e-mail: asistent4@stoja-trade.si, Tel.: +386 30 603 397
 • codeNS63317MK
Mateja Kadivnik, e-mail: asistent2@stoja-trade.si, Tel.: + 386 30 640 930
 • codeNH63312TP
Tina Poljak, e-mail: asistent3@stoja-trade.si, Tel.: + 386 1 2800 860
 • codeNH62973LK
Lana Kern, e-mail: asistent5@stoja-trade.si, Tel.: +386 30 643 899
 • codeNS02081TP
Tina Poljak, e-mail: asistent3@stoja-trade.si, Tel.: + 386 1 2800 860
 • codeNS63359TP
Tina Poljak, e-mail: asistent3@stoja-trade.si, Tel.: + 386 1 2800 860
 • codeNS32526TP
Tina Poljak, e-mail: asistent3@stoja-trade.si, Tel.: + 386 1 2800 860
 • codeNS28161KK
Ksenija Kus, e-mail: ksenija@stoja-trade.si, Tel.: + 386 30 700 006

Warehouse, Ljubljana, Center

3,000€

I rent Business Premises

 • size m²400.00
 • codeNP63269TP
Tina Poljak, e-mail: asistent3@stoja-trade.si, Tel.: + 386 1 2800 860

Restaurant, Ljubljana, Center

3,000€

I rent Business Premises

 • size m²200.00
 • codeNP63328TP
Tina Poljak, e-mail: asistent3@stoja-trade.si, Tel.: + 386 1 2800 860
 • size m²90.00
 • codeNS63305MK
Mateja Kadivnik, e-mail: asistent2@stoja-trade.si, Tel.: + 386 30 640 930
 • codeNS63273TP
Tina Poljak, e-mail: asistent3@stoja-trade.si, Tel.: + 386 1 2800 860
 • codeNS63311LK
Lana Kern, e-mail: asistent5@stoja-trade.si, Tel.: +386 30 643 899
 • codeNS63249TP
Tina Poljak, e-mail: asistent3@stoja-trade.si, Tel.: + 386 1 2800 860
 • codeNS62739MK
Mateja Kadivnik, e-mail: asistent2@stoja-trade.si, Tel.: + 386 30 640 930
 • codeNS63295TP
Tina Poljak, e-mail: asistent3@stoja-trade.si, Tel.: + 386 1 2800 860
 • codeNS63226MK
Mateja Kadivnik, e-mail: asistent2@stoja-trade.si, Tel.: + 386 30 640 930
 • codeNS63197TP
Tina Poljak, e-mail: asistent3@stoja-trade.si, Tel.: + 386 1 2800 860

1 room, Ljubljana, BTC

900€

I rent Apartment

 • codeNS63146MK
Mateja Kadivnik, e-mail: asistent2@stoja-trade.si, Tel.: + 386 30 640 930
 • codeNS63298MK
Mateja Kadivnik, e-mail: asistent2@stoja-trade.si, Tel.: + 386 30 640 930